Přihláška příměstské tábory

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY AK FITNESS ACADEMY – VŠEOBECNÉ A STORNO PODMÍNKY 2024

 • Letní příměstské tábory se konají v termínech uvedené na webu anetakuklinkova.com
 • Tábory probíhají v prostorách zrcadlového studia Tryger v Blansku. Venkovní aktivity se konají v přilehlém okolí – louky, les, hřiště.
 • Děti (prostřednictvím svých zákonných zástupců) se na tábor přihlašují výhradně elektronicky na webových stránkách www.anetakuklinkova.com
 • Platební údaje: záloha 1000,- Kč je splatná po potvrzení přihlášky, nejpozději však do 7 dnů od zaslání potvrzení. Doplatek do celkové ceny je pak nutno doplatit nejpozději do 30.6.2024.
 • V případě zrušení účasti ze strany klienta mohou být ze strany pořadatele nárokovány tyto storno poplatky:
  • zrušení účasti 21 dnů a více před začátkem tábora – 0 %
  • zrušení účasti 14-20 dnů před začátkem tábora – 40 % z celkové ceny
  • zrušení účasti 7-13 dnů před začátkem tábora – 80 % z celkové ceny
  • zrušení účasti méně než 7 dnů před začátkem tábora – 100 % z celkové ceny.
 • V případě nevyčerpání některých služeb (např. pozdní příchod, vynechání sportovní aktivity, absence aj.) nevzniká nárok na vrácení částky.
 • Zrušení účasti dítěte na táboře je možné pouze písemně (dopis, email). Najde-li klient za sebe (dítě) náhradníka, storno se neplatí.
 • V případě storna z vážných důvodů je možná změna termínu (po vzájemné dohodě a v případě volné kapacity).

Za závažné rodinné důvody se považuje např. úmrtí v rodině, nástup dítěte do lázní apod. Rozhodně za závažný důvod nepovažujeme koupi výhodného last-minute zájezdu

 • Storno podmínky ze strany provozovatele (AK FITNESS ACADEMY - Dětská akademie pohybu z.s.): Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit tábor v případě, že jeho obsazenost bude nižší než 8 dětí. V takovém případě budou složené úhrady vráceny plátcům zpět nejpozději do 3 dnů od oznámení zrušení tábora.
 • Nebude-li možné tábor uskutečnit z důvodu vyšší moci, bude uhrazená částka vrácena v celé výši.
 • Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti ode dne 1.2.2024.